layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 

Undervisningsmateriale

Til at bearbejde emnerne affald, vand og spildevand har Samn Forsyning og Horsens Kommune udarbejdet undervisningsmaterialet Mr. Trash, Miss Chrystal og Mr. Flush.

På en nem og anderledes måde fortæller figurerne om, hvordan vi i hverdagen bliver bedre til at passe på vores miljø.

Materialerne er gratis og kan rekvireres som klassesæt på telefon 76 29 26 54.

 Brochurer om restaffald  Brochurer om madaffald
 Brochurer om papiraffald  Brochurer om emballage
 Brochurer om spildevand  Brochurer om drikkevand
 Brochurer om klimaforandringer  
   
Skralderen