layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Børn som laver collages

Skraldekunst - Når affald bliver til kunst

Gennem arbejde med skraldekunst kan eleverne få et nyt syn på affald. Det, de smider ud, er ikke bare skrot – men ressourcer, der gemmer på utallige muligheder og udfordringer.
Affald har værdi – ikke kun, når det drejer sig om genbrug af papir og glas - men også som et usædvanligt materiale, der med sine mange former, farver og materialer kan vække og inspirere kreativiteten.

Affald er uforudsigeligt; eleverne må lade sig inspirere af det affald, de nu kan finde.
Det gælder om at se affaldet som et oplæg og en ny begyndelse. Det gælder om at udnytte og manipulere et kendt materiale og dermed skabe nye sammenhænge.

Det affald, eleverne kan finde, er fragmenter af andres liv. Affaldet fortæller på den måde en historie, der kan inspirere til en ny fortælling – en ny historie.

Affald kan bruges i utallige sammenhænge: som collager, skulpturer, relieffer, smykker og som inspiration til digte, historier, sange og musik.

Hver klasse må maksimalt deltage med fem kunstværker.

Send foto af skraldekunsten eller en fil med tekst til digte, historier eller sange ind til os på mail: teadc@horsens.dk. Vi skal modtage materialet senest fredag den 1. november 2019.

Husk skolens og klassens navn på det, I sender ind til os.

Vinderklassen modtager biografbilletter til hele klassen. Vinderen offentliggøres her på hjemmesiden mandag den 11.11.19 kl. 11.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte miljømedarbejder: Anne Dorthe Christensen, 76 29 26 54, teadc@horsens.dk