layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
De fire forskellige typer affald

Affaldssortering på skolen

For at opnå en god sortering af affaldet på jeres skole, holder RENE Uger en konkurrence om, hvilken klasse, der kan komme med det bedste forslag til, hvordan der opnås en god sortering af affaldet på skolen. Præmien er biografbilletter til hele klassen.

Affaldet på skolen skal sorteres i typerne:

Restaffald
Madaffald
Papir og karton
Metal, hård plast og glas

Ideer  og forslag skal sendes ind til os på mailadressen teadc@horsens.dk. Vi skal modtage foto og film senest fredag den 1. november 2019. Husk skolens og klassens navn.

Vinderklassen modtager biografbilletter til hele klassen. Vinderen offentliggøres her på hjemmesiden mandag den 11.11.19 kl. 11.00.

Konkurrencebetingelser

Klassen skal være tilmeldt RENE Uger 2019.

Hvis der er elever på fotografierne, skal I sikre, at de er indforstået med, at fotografierne anvendes på denne hjemmeside og kan blive anvendt i de publikationer, som Horsens Kommune udgiver. Ved fotografier af børn skal tilladelsen være givet af forældrene. Spørg eventuelt jeres lærer om hjælp til dét med fototilladelser.