layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Papir

Kladdehæfte

Brugte kladdehæfter kan man bruge igen. Ikke kun til dem, der går en klasse under dig, men også til at lave nyt papir af!

Papir skal du aflevere til genbrug. Det gør du ved at putte papiret i papircontaineren på Genbrugspladsen, De Grønne Pladser eller Miljøstationerne. Måske er du så heldig, at der på den skole, som du går på, er en speciel skraldespand eller kasse til papiraffald. Så slipper du for at gå langt med papiret, når du vil smide det ud.

Papir fra papircontaineren bliver kørt til sorteringsanlæg. Når papiret er sorteret, bliver det kørt videre til papirfabrikken. På papirfabrikken vasker man først tryksværte og urenheder ud af papiret. Papiret og vandet er nu en slags grød. Det kalder man plump. Plumpen hældes på en vire, som er et finmasket trådnet. Vandet løber af viren, og papirmassen rystes sammen, så fibrene vikles ind i hinanden. Bagefter presser og tørrer man papiret, så det sidste vand forsvinder. Papiret er nu klar til at blive trykt på og skåret til.

Det vand, man brugte til at lave papiret af, renser man og bruger igen.