layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Mødding grøn jpg

Fra mødding til genbrugsplads

Lige siden stenalderen har der været affald; muslingeskaller, fiskeben og flintesten. Affaldet smed man på køkkenmøddingen.

Helt op til og med middelalderen har man bare smidt sit affald på køkkenmøddingen. Men efterhånden blev der flere og flere mennesker og dyr i byerne. Stanken fra affaldet var ikke til at holde ud.

Det var så galt, at Kong Christian II (som regerede 1513-1523) befalede, at byerne ansatte en natmand. Han skulle indsamle dyrenes efterladenskaber og døde dyr og køre det på møddingen uden for byerne. Køkkenaffaldet blev ikke samlet ind. Det fik stadig lov at hobe sig op i byen.

I 1853 døde ca. 5.000 mennesker i København af sygdommen kolera. Folk smittede hinanden, fordi de boede for tæt, og fordi der var bakterier fra afføring i drikkevandet. Rotterne løb rundt i gaderne. De levede af alt det køkkenaffald, der lå og flød.

Borgerne i byerne krævede, at der blev gjort noget.

Endelig i 1903 begyndte man i Horsens at indsamle køkkenaffaldet. Indsamlingen af køkkenaffaldet foregik om dagen. Derfor hedder det i dag dagrenovation. Natrenovationen bestod i at tømme lokumsspande. Dagrenovationen blev indsamlet i store blikspande og kørt ud på lossepladsen.

I 1972 skiftede man i Horsens de tunge blikspande ud med sække, og i 1973 begyndte man at brænde affaldet på Forbrændingsanlægget.

Det var først i 1978, man i Horsens begyndte at udnytte varmen fra det affald, man brænder, og bruge det som fjernvarme.

I 1986 fik Horsens Kommune en genbrugsplads. Genbrugspladsen er siden da blevet større, og i dag er der mange forskellige containere, hvor man kan aflevere affald til genbrug.