layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
farvet vand 450x250 jpg

Hvorfor renser vi spildevandet?

Hvis spildevandet ikke renses, inden det løber tilbage til naturen, kan det ende med, at fiskene i vandet dør.

Før spildevandet bliver renset, er der både organiske stoffer og næringsstoffer i vandet.

Kommer der organiske stoffer i vandet, vil det ligge og rådne. Forrådnelsesprocessen kræver så meget ilt, at ilten vil forsvinde fra vandet. Og så kan fisk, krabber og muslinger ikke leve i vandet.

Næringsstoffer som fosfor og kvælstof er gødning for alger og vandplanter. Især algerne vil vokse og sprede sig. Hvis der kommer mange alger i vandet, vil de spærre for sollyset, så sollyset ikke kan nå bundplanterne. Så dør planterne.

Planterne i vandet laver ilt. Dør planterne, kommer der ingen ilt. Er der ingen ilt, dør fiskene.

Det meste af kvælstoffet kommer fra vores toiletter.

Det meste fosfor i spildevandet kommer fra de vaskemidler, vi bruger - for eksempel opvaskemiddel og shampoo.


Er vandløbet rent?
Der findes flere måder at undersøge, om vandet i et vandløb er rent. Prøv at undersøge, hvilke smådyr der lever i vandet. Hvis vandet er rent, finder du små dyr som:
døgnfluelarve,
vårfluelarve,
ferskvandsloppe og 
vandkær.

I forurenet eller iltfattigt vand kan du finde smådyr som:
tubitex,
rottehale og
vandbænkebider.