layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Rotter 450x250psd jpg

Hvor bliver vandet af ?

Hvad sker der med vandet, når du trækker ud i toilettet?

Når du trækker ud i toilettet, forsvinder vand og afføring ned i kloakrørene. Gennem kloakrørene løber vandet ned mod renseanlægget.

Rørene skråner lidt, så vandet af sig selv løber ned til renseanlægget. Nogle gange kan det dog være nødvendigt at hjælpe vandet på vej med pumper. Det kan være nødvendigt , hvis dit hus ligger lavt eller meget langt væk fra renseanlægget.


Kloakrørene har forskellig størrelse alt efter, hvor mange huse og fabrikkers spildevand der skal gennem rørene. De største rør i Horsens er så store, at man kan stå oprejst inde i dem.

Når du har trukket ud i toilettet, vil det, du har trukket ud, temmelig sikkert møde en rotte eller to, inden det når renseanlægget.

Rotterne lever af det, vi skyller ud i kloakkerne. Hvor de kan komme til det, laver rotterne huller i kloakken. Det er for at finde tørre steder, hvor de kan bygge reder til deres unger.

Man har for længst opgivet helt at udrydde rotterne.