layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
lokum jpg

Fra natpotte til wc

I gamle dage var der ikke toiletter inde i folks huse. Toilettet var et lokum i gården eller i haven.
For ikke at skulle ud på lokummet om natten havde man natpotter, som blev stillet under sengen efter brug.

Indholdet i spandene fra lokummerne blev samlet ind i tønder og hentet af natmanden. Tønderne kørte han ud syd for Horsens ved Vejlevej. Her blev afføring og urin fra hele byen hældt ud i store bassiner. Det tynde løb ned i jorden, og det tykke, der blev tilbage, blev brugt til gødning på markerne. Som du nok kan tænke dig, var det ikke særligt behageligt at arbejde ved bassinerne.

Spildevandet fra køkkener og vaskehuse løb ud i åbne render i gaderne. På den måde løb en lille å af spildevand gennem gaderne i Horsens. Man lagde gangbrætter over renderne, så man kunne gå hen over dem. Spildevandet fra renderne løb direkte ud i Bygholm Å eller i Horsens Fjord.

I 1890 krævede borgerne i Horsens at få spildevandet væk fra gaderne, og man begyndte at bygge kloakker, der førte spildevandet væk fra gaderne ud i Bygholm Å.

I 1904 anlagde Horsens Kommune en septiktank ved havnen ud for Gasvej. Nu kunne borgerne få installeret wc i husene. Vandet fra wc’erne blev ledt ud i kloakker og videre til septiktanken. I septiktanken blev den tykke del af kloakvandet liggende, og den tynde del løb ud i Horsens Fjord.

I 1970 anlagde man Centralrenseanlægget på Endelavevej. Nu løber alt spildevand i Horsens gennem kloakledninger til Centralrenseanlægget. Det er både spildevand fra huse og fabrikker. På Centralrenseanlægget bliver spildevandet renset, så det er rent, inden det ledes ud i Horsens Fjord.