layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Vandværk

Drikkevand

Uden vand var der intet liv – vand er livsvigtigt for alle levende væsener.

I Danmark er vi så heldige, at der kommer friskt, rent vand ud af hanen, når vi vil have noget drikke – I Danmark kommer vores drikkevand fra grundvandet.

Grundvandet ligger ofte dybt nede i jorden, og man skal derfor bore dybt for at få det op. Fra vandboringen pumpes vandet hen til vandværket.

Behandling af vandet på vandværket

Når vandet pumpes op fra undergrunden, er der nogle få stoffer i vandet, som man fjerner, inden vandet sendes ud til vores vandhaner. Disse stoffer er hovedsageligt jern og mangan.

Derfor bliver vandet behandlet på vandværkerne, inden det sendes til os. Først bliver vandet luftet. Det er for at give det ilt. Luftningen sker ved, at vandet plasker ned over en iltningstrappe.

Bagefter bliver vandet filtreret gennem nogle filtre opbygget af sand.

Ved iltningen ændres jern og mangan fra at være opløst i vandet til at blive til fast stof – klumper. Det hedder, at stofferne udfældes. Klumperne tilbageholdes i sandfilterne.

Jern og mangan er ikke farligt, men det giver vandet en dårlig smag og misfarver vasketøjet.

Når vandet er renset, ender det i store beholdere. Her opbevarer man vandet, indtil det sendes ud til vores vandhaner.

Vandes sendes ud

Gennem et net af vandrør i jorden føres vandet ud til vores vandhaner. Undervejs bliver vandet hjulpet på vej af trykforøgerstationer og vandtårne.

Sikring af grundvandet

For at vi fortsat kan have rent og godt grundvand, er det vigtigt, at vi ikke pumper mere vand op, end det samlede vandkredsløb kan klare. Vi skal undgå at spilde olie og kemikalier og undgå at bruge pesticider – det vil sige kemikalier mod ukrudt, insekter, svampe og alger.