layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Tegning af død måge

Affald kan være farligt for dyr

Er du på tur i byen, skal dit affald puttes i de opstillede affaldsstativer. Og er du på tur i skoven eller på stranden, så skal affaldet med hjem og i skraldespanden. Ikke kun, fordi det ser grimt ud, når affaldet ligger og flyder. Men også, fordi affald kan være farligt for både mennesker og dyr.

Glasskår

Både for mennesker og dyr kan det være farligt at træde på glasskår eller andre skarpe ting. For dyrene er det særligt slemt, fordi de hele tiden går udenfor på jorden. Den direkte kontakt med jord kan let give betændelse i sår.

Beholdere af plast og glas

Meget af det affald, der smides i naturen, indeholder rester af noget spiseligt. Det kan mange dyr snuse sig frem til, og det tiltrækker derfor dyrene. Mus og andre små dyr kravler ned i flasker, dåser og glas for at spise de spiselige rester. Desværre bliver de ofte fanget og kan ikke finde ud igen. Pindsvin kan let sidde fast i plastbeholdere, så de desværre dør af sult.

Dåser og andet metal

Smides en dåse på en græsmark, vil grønthøsteren skære metallet i små, meget skarpe metalsplinter, der blandes med græsset. Grøntfoderet bliver så livsfarligt for koen, når den får det serveret. De små metalstumper kan sprætte koens mave op indefra, og det giver en smertefuld død.

Fiskeliner og snor

Fiskeliner, snor og fiskenet er farlige for fugle. De kan få viklet deres ben, vinger eller hals ind i tingene. Er det først sket, kan fuglene ikke bevæge sig, og de dør langsomt af sult.