layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Litter Bug

Litter Bug

På siderne under Litter Bug kan du læse om, hvor farligt det kan være at smide affald i naturen.

Du kan også læse om, hvor lang tid det tager, inden affald, der er smidt i naturen, forsvinder.