layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Nye dyr og planter

Nye dyr og planter i Danmark

Et varmere og mildere klima vil få stor betydning for planter og dyr her i Danmark. På nogle områder vil det betyde fordele – på andre områder store ulemper.

Landbrug

Den periode, hvor man kan dyrke afgrøder, bliver længere. Der vil blive flere marker med vinterhestebønner og majs, mens det tørre vejr vil betyde færre marker med vårhvede og kartofler. Ukrudtet får også bedre betingelser, og der vil komme nye ukrudtsarter til. Og så vil mildere vintre også betyde flere skadedyr og plantesygdomme. Det vil måske betyde, at der vil blive brugt flere sprøjtegifte i landbruget.

Skovdrift

For mange af vores træarter vil de højere temperaturer være en fordel. Men for Danmarks mest udbredte træart vil klimaforandringerne være et problem. Det er rødgran, som udgør 19% af skovarealet. Sammen med andre nåletræer har rødgran rodsystemer lige under jordoverfladen. Med tørre somre og mindre regnmængder vil nåletræerne nemt kunne udtørre. Nåletræerne vil også være mere udsatte i de kraftigere storme, som klimaforandringerne også vil give flere af.

Fiskeri

Med højere vandtemperaturer vil de vigtige arter sild, kuller og torsk gå tilbage. Faktisk kan man frygte, at torsken helt vil forsvinde fra Østersøen. Disse arter vil trække mod nord. Til gengæld vil der komme nye arter til. Det er tunge, brisling, ansjos, sardin, rødmulle og tyklæbet mulle. Med det varmere havvand vil muslingefiskeriet gå tilbage. Blåmuslingen vil nemlig være i fare for at blive udkonkurreret af Stillehavsøsters, der allerede nu er i gang med at sprede sig hurtigt.