layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
Mere vand

Et danmark, som er både mere vådt og mere tørt!

Skybrud – vand i kældre

Klimaforandringerne vil give varmere og tørrere somre. Men når der så falder regn, vil det ofte ske som skybrud. Mange af byernes kloakker er ikke skabt til disse store regnmængder. Resultatet vil være oversvømmelse i byerne. Mange vil opleve vand i kældrene og vandskader på husene.

Mangel på drikkevand

Med de tørre somre vil der også være risiko for, at vi kommer til at mangle drikkevand. Vandværkerne henter vandet op fra vandårer nede i jorden – det kaldes grundvandet. Med lange tørkeperioder kan nogle af disse vandårer tørre ud.

Forurenet grundvand

De steder, hvor vandboringerne ligger tæt på byer, er der risiko for, at grundvandet kan blive forurenet. Det vil ske ved oversvømmelse, hvor regnvand og urent kloakvand blandes – og bagefter siver ned i jorden til grundvandet.

Havvand i gaderne

Endelig betyder klimaforandringerne en øget vandstand ved vore kyster. Mange danske byer ligger lige ud til havet eller fjorde ligesom Horsens. Alle disse steder vil den højere vandstand betyde risiko for store oversvømmelser.