layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
CO2 historie

CO2 i fortiden

Alt, hvad vi mennesker laver hver dag, medfører forbrug eller omsætning af energi.

De første mennesker klarede sig med den energi, som findes i mad og sollys. Da mennesket lærte at bruge ilden, kunne vi udnytte den energi, som er bundet i træet.

Ved landbrugets indførelse begyndte vi at udnytte energien i husdyrenes foder ved at udnyttes dyrene som trækkraft. Senere fandt vi ud af at udnytte energien fra strømmende vand til vandmøller og vinden til at drive vindmøller.

Ved industrialiseringen steg menneskets energibehov voldsomt, og vi begyndte at afbrænde fossile brændsler for at opfylde vores energibehov.

Efterhånden som Jordens befolkningstal er vokset, har mennesket påvirket klimaet mere og mere. Klimaændringerne er nu ved at blive så omfattende, at de er mærkbare også for almindelige mennesker.