layoutelementlayoutelement
Renuge194x64 jpg 
CO2 udledning fra forbrændingen

Affald og klima

Klima og affaldsforbrænding

CO2 dannes ved forbrænding. Når noget brænder, dannes der blandt andet CO2 og energi. Når vi brænder træ af på et bål, dannes der lys, varme og CO2. Når vi brænder benzin af i en motor, kommer der CO2 ud af udstødningsrøret. Når vi trækker vejret, udleder vi CO2, fordi vores kroppe forbrænder mad og skaber energi.

Planter har brug for CO2 for at vokse. Derfor bruger de en del af den CO2, vi udleder.

I Danmark udleder vi mange ton CO2, blandt andet fordi vi brænder benzin af til transport og kul af i kraftværker til fremstilling af varme og elektricitet. Vi udleder mere CO2 ud, end planterne kan nå at forbruge.

Vi kan mindske CO2-udledningen ved at lave vores varme og elektricitet af andet end kul, olie og naturgasser (fossile brændsler). Vi kan for eksempel lave elektricitet ved hjælp af vindmøller og varme ved hjælp af jordvarme. Af solenergi kan man både lave varme og elektricitet uden at udlede CO2.

Ved at lave varme og elektricitet af affald spares miljøet for store mængder CO2.

På Horsens Kraftvarmeværk laver man varme og elektricitet af affald. Godt nok udleder man CO2 ved at brænde affald, men cirka kun 10% i forhold til at lave samme mængde varme og elektricitet ved at brænde fossile brændstoffer af. 90% af det affald, man brænder af, er nemlig CO2-neutralt. CO2-udledningen er den samme, som hvis affaldet blev nedbrudt på en naturlig måde.

De sidste 10% af affaldet består plastik, som påvirker klimaet ligesom kul, olie og naturgas, når man brænder det.

Genbrug 

På genbrugspladser modtager vi mange ton affald. Når vi sender affaldet videre til genanvendelse, spares klimaet for mange ton CO2.

For eksempel spares der 1,7 ton CO2, når 1 ton papir genanvendes. Der spares CO2, fordi den energi, man skal bruge til at fælde træer og til at fremstille papir af gammelt papir, er mindre.

Der spares 2 ton CO2, når 1 ton jern genanvendes. Aluminium er et af de metaller, hvor CO2-gevinsten er rigtig stor, når det bliver genanvendt. Klimaet spares for udledning af 9,5 ton CO2, hver gang 1 ton aluminium genanvendes.

Affaldssortering er derfor en god måde at bidrage til at beskytte vores klima.